Evert Jan de Jong
Architect ir

Het Oorgat, woningbouw project op twee voormalige scheepswerven in Edam.